PDA

Xem bản đầy đủ : Photoshop và kĩ thuật phòng tối  1. Phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Lightroom và một số Presets
  2. Những action của Photoshop- giúp các bạn hoàn thành bức ảnh nhanh hơn