PDA

Xem bản đầy đủ : Trao đổi thời khoá biểu 1. trao đổi môn đk k21 đợt 2 kỳ 2
 2. Trao đổi mua bán môn học
 3. LinkDownLoad XSTK<TH>
 4. Mua một suất học môn Triết cùng K22
 5. Cho e hỏi chút?
 6. mình có môn kiểm toán t6 ca 6-9 muốn đổi
 7. Đăng ký tiếng anh 1B đợt 1
 8. mình muốn đổi tài chính công giờ 3-5 thứ 4
 9. muốn đổi khiêu vũ lấy bóng bàn hoặc môn cổ truyền cơ bản
 10. Đổi giờ học bóng rổ lớp .2 sang lớp .3
 11. muốn đổi vĩ mô t5(6-9) lấy 1 suất quản trị học đc
 12. Đổi lớp Văn học Anh.2 sang .1
 13. muốn đổi E5.1 sang E5.2
 14. Đổi Nguyên Lý Kế Toán 6 lấy NLKT 3 hoặc Bóng Bàn
 15. Mình có: Cổ truyền NC T4 12 + Nguyên Lý KT 6
 16. mình có bóng rổ 5 giờ 3-5 thứ 7 và bóng chuyền 5 thứ 5 giờ 3-5 luôn
 17. mình k22 muốn đổi toán tài chính lấy xác xuát thống kê
 18. Đổi giờ Vĩ Mô và Nhật 1B
 19. ly thuyet tctt 4 muon doi ly thuyet tctt 6
 20. Tiếng anh sơ trung cấp 1
 21. Quản trị học đại cương :X
 22. đổi đi!
 23. đổi môn Trung 1 lấy Nhật 1....:::
 24. Ai doi lop tu tg HCM k????
 25. xin lớp ta sơ trung 1 lớp 1.12
 26. Trao Đổi T.A STC 1.11 Lấy T.A STC 1.6 Và TVTH 8 lấy TVTH 2.... !!!
 27. Quản trị chiến lược
 28. Quản trị thương hiệu
 29. muốn đổi lớp nhập môn thứ 5 h 3-5 thành thứ t3 giờ nào cũng đc
 30. môn kiểm toán học có khó không mọi người
 31. Bạn k23 nào có suất Tin Vp hoặc Giáo dục thể chất, mình cần trao đổi
 32. Đổi Đường lối DCS ....
 33. Đổi GDTC cổ truyền và quản trị học đại cương lấy 1 trong các môn sau..
 34. mình có logic đếm 3.1,t2 6-7 t7 6-7 ai đổi ko? tungrim12@yahoo.com
 35. Đang có 1 slot nhật 1a, có ai cần k?
 36. Cần Đổi Bóng Rổ lấy Cổ Truyền
 37. Mình cần một suất kinh tế vi mô 0.5, ai ko muốn đk nhường cho mình với....
 38. Thông báo mới về lịch học bù môn mạng máy tính ( T2 /26 )
 39. cần thời khóa biểu TASC 1.7
 40. Đường lối quân sự của Đảng