PDA

Xem bản đầy đủ : Tin hoạt động định kỳ 1. Thông báo dời ngày sinh hoạt CLB (13/5/2011)
 2. Chủ đề sinh hoạt tuần 2
 3. Chủ đề sinh hoạt tuần 3!
 4. CLB tiếng Trung TLU sẽ trở lại vào tháng 9
 5. Chủ đề sinh hoạt tuần này (23/09)
 6. Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Trung
 7. Chủ đề sinh hoạt ngày 28/10
 8. Chủ đề sinh hoạt ngày 11/11
 9. Chủ đề sinh hoạt ngày 30/12/2011
 10. Chủ đề sinh hoạt 10/2/2012 ^^
 11. Chủ đề sinh hoạt 17/2/2012