PDA

Xem bản đầy đủ : Nội quy box hội đồng hươngPopeye
15-10-2009, 06:14 PM
1. Nghiêm cấm mọi hành vi nói xấu topic khác, vùng miền khác, gây hiềm khích với nhau...Hình thức xử lý BAN VĨNH VIỄN.

2. Mọi bài viết đều không được liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

3. Những bài spam mang nội dung không lành mạnh, chuyện phiếm, không đúng chủ đề sẽ bị del mà không cần phải báo trước và có hình thức cảnh cáo tương thích.

4. Nội quy sẽ thay đổi trong quá trình hoạt động của box nên mọi người cần chú ý để thực hiện đúng.