PDA

Xem bản đầy đủ : Đơn xin làm mod box thể thaotrungmeofatcat
18-10-2009, 12:36 PM
http://diendan.dhthanglong.net/showthread.php?t=12268
- Nick :trungmeofatcat
- Onl tối thiểu :1 tiếng 1 ngày
- Box muốn quản lý : thể thao
- Kinh nghiệm quản lý : làm mod box Lê Quý Đôn thảo luận của THPT LQD
- Các bài đóng góp : ( link ) http://diendan.dhthanglong.net/showthread.php?t=12268
:P:P:P:P

Popeye
18-10-2009, 12:47 PM
http://diendan.dhthanglong.net/showthread.php?t=12268
- Nick :trungmeofatcat
- Onl tối thiểu :1 tiếng 1 ngày
- Box muốn quản lý : thể thao
- Kinh nghiệm quản lý : làm mod box Lê Quý Đôn thảo luận của THPT LQD
- Các bài đóng góp : ( link ) http://diendan.dhthanglong.net/showthread.php?t=12268
:P:P:P:P

Done ! Sẽ thử việc trong 1 tuần. Sau đó sẽ có quyết định chính thức popeye