PDA

Xem bản đầy đủ : Giới thiệu box : Đăng kí học0lj_star
03-12-2009, 10:54 PM
Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đăng ký học được thuận lợi hơn, box "Đăng kí học" chính thức ra đời.
Box "Đăng kí học" là nơi các tiền bối truyền lại kinh nghiệm đăng kí hiệu quả, môn nào nên học trước, trao đổi góp ý để có một thời khoá biểu phù hợp ....
:k5931592::k5931592::k5931592: