PDA

Xem bản đầy đủ : cần giúp đỡ về việc đóng tiền học muộn!vodoi1123
24-06-2010, 08:06 AM
em nộp muôn tiền học phí ra ngân hàng thấy họ bảo là phải có thời khóa biểu mới đc nộp tiền! mà em chả bik lấy thời khóa biểu ở đâu cả! có ai giúp em ko?:yy113::yy113:

a12780
24-06-2010, 11:09 PM
éc bạn cứ nói chính xác bạn phải nộp bao nhiêu là được mà:yy69:

Popeye
24-06-2010, 11:14 PM
éc bạn cứ nói chính xác bạn phải nộp bao nhiêu là được mà:yy69:

Không hẳn, vì có nhiều trường hợp số tiền ghi trên thời khóa biểu không khớp với số tiền trong tờ giấy ký nhận ở ngân hàng. Mình đã từng gặp trường hợp cả 2 thằng đến ngân hàng nộp muộn, 1 thằng số tiền ghi trong tkb cao hơn, 1 thằng thì thấp hơn. Thế là phải quay về trường lấy lại thời khóa biểu mới khớp với số tiền ở ngân hàng thì mới nộp đc.

tonytony chopper
24-06-2010, 11:59 PM
Mình tưởng lấy thời khóa biểu thì ở phìng tiếp sih viên mà. :"3