PDA

Xem bản đầy đủ : ĐH Thăng Long qua lăng kính ipod touch :)coffeeprince
23-05-2011, 01:47 AM
1 vòng quanh trường :tho76:
...Cổng trường nhé
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0242-2.jpg

...Vườn sinh viên
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0132.jpg
...Uni Cafe
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0222-1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0240-1.jpg

...Từ Uni chúng ta sẽ thấy sân bóng rổ
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0241.jpg

... Quảng trường
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0239.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0237.jpg

... Lớp học của tớ
http://i55.photobucket.com/albums/g123/iamagoodgal/IMG_0238-2.jpg

I ♥ TLU :p

lethuhoa
23-05-2011, 09:10 PM
ảo tung chảo.................:D

chjp9x
30-05-2011, 06:09 AM
đẹp nhể.....................

usj_usj
31-05-2011, 07:48 AM
mấy bức này chắc chụp bằng Tilt Shift Focus :))