PDA

Xem bản đầy đủ : Bao giờ cho đăng kí học nhóm 1 nhỉ ?[S]agi[T]
07-07-2011, 02:45 PM
Có bạn nào biết bao h bắt đầu cho đăng kí học của nhóm 1 học kỳ 1 không ? Tình hình là nghỉ hè mải chơi chả update tin tức gì cả, ai biết giúp mình nhé :D