PDA

Xem bản đầy đủ : helpyeudoi
06-08-2011, 09:50 PM
trường mình có hỗ trợ sinh viên vay vốn để học k???thanks nhiều:tho28:

̶t̶̶i̶̶m̶̶b̶̶3̶̶r̶̶l̶̶a̶̶k̶̶e̶
06-08-2011, 10:45 PM
Trường không phải tổ chức tín dụng nên không cho vay đâu :smile:
Liên hệ với quỹ tín dụng địa phương xem.