PDA

Xem bản đầy đủ : Cùng nhau học thành ngữ !!! 我们一起学成语吧!!!CaoYang
13-02-2012, 10:50 PM
Mọi người hãy cùng chia sẻ những câu thành ngữ, tục ngữ mình biết hoặc tìm được cho ace cùng học tập nhé!
:yy174::yy174::yy174:

Các bạn cố gắng một bài post tối đa 5 câu thành ngữ, tục ngữ thôi nhé

CaoYang
13-02-2012, 11:16 PM
三天打鱼,两天晒网 - Sān tiān dǎ yú, liǎng tiān shài wǎng
越文 : Bữa đực bữa cái.
中文 : 有一餐沒一餐 - Yǒuyī cān méi yī cān

种瓜得瓜,种豆得豆 - Zhòng guā de guā, zhòng dòu de dòu
越文 : Gieo nhân nào, gặp quả ấy.
中文 : 播什么种, 受那种果 - Bō shénme zhǒng, shòu nà zhǒng guǒ

家家有本难念的经 - (http://tw.myblog.yahoo.com/mchuchen/article?mid=1185&prev=1186&next=1184&l=f&fid=18)Jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng (http://tw.myblog.yahoo.com/mchuchen/article?mid=1185&prev=1186&next=1184&l=f&fid=18)
越文 : Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
中文 : 每颗树有每颗的花 - Měi kē shù yǒu měi kē de huā

丰衣足食 - (http://tw.myblog.yahoo.com/mchuchen/article?mid=1125&prev=1126&next=1124&l=f&fid=18)Fēngyīzúshí (http://tw.myblog.yahoo.com/mchuchen/article?mid=1125&prev=1126&next=1124&l=f&fid=18)
越文 : Ăn no mặc ấm.
中文 : 吃的饱穿的暖 - Chī de bǎo chuān de nuǎn

措手不及 - Cuòshǒubùjí
越文 : Trở tay không kịp.
中文 : 反手不及 - Fǎnshǒu bùjí