dạo này mất 1 khoản thu đáng kể nên k tích góp đc j nhiều :duringmidterm: