Bài này của Ft nhà em, trong Album vol3 đấy....
Hay kinh khủng tởm...

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy81ZC9jNWQ5YzJjMTViYTdjNzJkNTVkOTM0NmZkZjAyN2U2M i5cUIbaBmUsICDN8SSBoWeB3BlfEZULklzWeBGFdUngZHxmYWx zZQ[/FLASH]