viết lúc 5h37 chiều thứ 6 21-4-2017
ngày thứ 2 27-3-2017
k2i9 bắt đầu nghỉ ôn thiviết xong lúc 5h38 chiều thứ 6 21-4-2017
trời đang mưa
khi mưa gió bão bùng, người ta mới thấy rằng mái nhà là đáng quí
khi bệnh tật hiểm nghèo người ta mới thấy sức khỏe là vô giá
mô phật!