Thấy bài này chưa có trong list nên tớ poz thêm cho nó xôm tụ :monkeys33:
Đây là lần đầu tiên tớ thấy Min Ho đẹp trai và ngầu như thế, và Dara nhà mềh thì xjzk + chất đừng hỏi :zk2026: