Link mediafire

1. Bãi Đất Hoang Sau Nhà:
Code:
part 1: http://www.mediafire.com/?bbxldtlj221
part 2: http://www.mediafire.com/?aooqbomm3m0
2. Bóng Ma Bên Cửa Sổ
Code:
part 1: http://www.mediafire.com/?3ldmxymfz3d
part 2: http://www.mediafire.com/?01nxz1mtjaf
3. Bóng Người Dưới Trăng
Code:
http://www.mediafire.com/?8im3m1m4dlm
http://www.mediafire.com/?6ammyjvm1u5
http://www.mediafire.com/?azncydgi4gr
http://www.mediafire.com/?84yhw1s1mgz
4. Xác Chết Báo Hận
Code:
http://www.mediafire.com/?d1gmmozh10x
http://www.mediafire.com/?8ud1uddmwh2
5. Tiếng Quạ Réo Vong Hồn
Code:
http://www.mediafire.com/?dzc1adj1ahg
http://www.mediafire.com/?6ntymmdon2x
6. Ngôi Mộ Mới Đắp
Code:
http://www.mediafire.com/?9ijmzvgdhdd
http://www.mediafire.com/?7wbn9mgymg1
7. Đêm Trong Căn Nhà Hoang
Code:
http://www.mediafire.com/?0y4mnbd1dzx
http://www.mediafire.com/?awmlfxn4s5c
8. Cõi Âm
Code:
http://www.mediafire.com/?c2htezylyx3
http://www.mediafire.com/?4gxjmqlxoas
http://www.mediafire.com/?dcdrtldjgxh
http://www.mediafire.com/?ampxfyevel2
http://www.mediafire.com/?5dztuhgmjhg
http://www.mediafire.com/?2qwd11jyuhh
http://www.mediafire.com/?9xmn91xo1x9
http://www.mediafire.com/?c2dscwvi1gz
Link megaupload

Ngôi Nhà Phong Thủy-1 Download
Ngôi Nhà Phong Thủy-2 Download
Bải Đất Hoang Sau Nhà-1 Download
Bải Đất Hoang Sau Nhà-2 Download
Bóng Ma Bên Cửa-1 Download
Bóng Ma Bên Cửa-2 Download
Bóng Người Dưới Trg-1 Download
Bóng Người Dưới Trg-2 Download
Bóng Người Dưới Trg-3 Download
Bóng Người Dưới Trg-4 Download
Cỏi Âm-1 Download
Cỏi Âm-2 Download
Cỏi Âm-3 Download
Cỏi Âm-4 Download
Cỏi Âm-5 Download
Cỏi Âm-6 Download
Cỏi Âm-7 Download
Cỏi Âm-8 Download
Đêm Không Trg Download
Đêm Trong Can Nhà Hoang-1 Download
Đêm Trong Can Nhà Hoang-2 Download
Hồn Về Trong Gió-1 Download
Hồn Về Trong Gió-2 Download
Hồn Về Trong Gió-3 Download
Hồn Về Trong Gió-4 Download
Ngôi Mộ Mới Đắp-1 Download
Ngôi Mộ Mới Đắp-2 Download
Tiếng Qụa Réo Vong Hồn-1 Download
Tiếng Qụa Réo Vong Hồn-2 Download

Trong Quan Tài Buồn-01 Download
Trong Quan Tài Buồn-02 Download
Trong Quan Tài Buồn-03 Download
Trong Quan Tài Buồn-04 Download
Trong Quan Tài Buồn-05 Download
Trong Quan Tài Buồn-06 Download
Trong Quan Tài Buồn-07 Download
Trong Quan Tài Buồn-08 Download
Trong Quan Tài Buồn-09 Download
Trong Quan Tài Buồn-10 Download
Trong Quan Tài Buồn-11 Download
Trong Quan Tài Buồn-12 Download
C Nhà Số 24 - NNN
CD1 Download
CD2 Download
Bàn Tay Ma Trong Canh Nhà Cổ Download
Bóng Ma Bên Cửa-1 Download
Bóng Ma Bên Cửa-2 Download

Bóng Người Dưới Trg-1 Download
Bóng Người Dưới Trg-2 Download
Bóng Người Dưới Trg-3 Download
Bóng Người Dưới Trg-4 Download

Cỏi Âm-1 Download
Cỏi Âm-2 Download
Cỏi Âm-3 Download
Cỏi Âm-4 Download
Cỏi Âm-5 Download
Cỏi Âm-6 Download
Cỏi Âm-7 Download
Cỏi Âm-8 Download

Đêm Không Trg Download

Đêm Trong Canh Nhà Hoang-1 Download
Đêm Trong Canh Nhà Hoang-2 Download

Hồn Về Trong Gió-1 Download
Hồn Về Trong Gió-2 Download
Hồn Về Trong Gió-3 Download
Hồn Về Trong Gió-4 Download

Hồn Về Trong Gió 1-4 Download

Ma Bồng Cháu Download

Ngôi Mộ Mới Đắp-1 Download
Ngôi Mộ Mới Đắp-2 Download

Tiếng Qụa Réo Vong Hồn-1 Download
Tiếng Qụa Réo Vong Hồn-2 Download

Xác Chết Báo Hận Download

Truyện Dài (Nguyễn Ngọc Ngạn, Quỳnh Dao, and others)

Chiếc Cầu Đinh Mệnh-1 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-2 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-3 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-4 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-5 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-6 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-7 Download
Chiếc Cầu Đinh Mệnh-8 Download

Pass giải nén : www.hadung.net
P/s : Tối nay có mỗi 1 mình ở nhà, nghe mấy cái này thì hết xảy