Origami Fighter - Hiệp sĩ giấy
Tên tiếng Nhật: 摺紙戰士
Tên tiếng Anh: Origami Fighter / Origami senshi
Tên tiếng Việt: Hiệp sĩ giấy / Chiến binh hình xếp
Tác giả: Jhou Sian Zong
Trans: truongton.net
Nguyên bản
Code:
http://dm.99770.com/Comic/2021/2021.htm


Bản dịch tiếng việt

pass : doducluyen


Volume 1

Code:
http://www.mediafire.com/?gzzixmyzg22
http://www.mediafire.com/?sznyjyvgb3m
http://www.mediafire.com/?yyd6noj2gnk
http://www.mediafire.com/?s0jhdiwww3l

Volume 2

Code:
http://www.mediafire.com/?yjxdmmejz7g
http://www.mediafire.com/?xsc4dh3hhrm
http://www.mediafire.com/?zmix3emthyx
http://www.mediafire.com/?mm9csxcltmm
http://www.mediafire.com/?mejyj5zyj2w

Volume 3

Code:
http://www.mediafire.com/?nynmfmm0qdh
http://www.mediafire.com/?dmpme1wbmul
http://www.mediafire.com/?m3tmj1qwnjv
http://www.mediafire.com/?ze2wm2yha9m
http://www.mediafire.com/?20e0loyylnw
http://www.mediafire.com/?m1y05jezooy

Volume 4

Code:
http://www.mediafire.com/?v9tddtdtntt
http://www.mediafire.com/?zj03ctbl0ep
http://www.mediafire.com/?w4ans0avyxz
http://www.mediafire.com/?axyyuuumo2m
http://www.mediafire.com/?tliryw1nmmk
http://www.mediafire.com/?jmlzen2ymcq


Volume 5
Code:
http://www.mediafire.com/?34b1y8tvm32
http://www.mediafire.com/?jxjokfotn4y
http://www.mediafire.com/?36jlm5vzeve
http://www.mediafire.com/?ilj4nh1vsym