Máy mình hôm qua bị phát hiện bản quyền, mở lên màn hình đen thui, chạy chậm rì, tối qua đã cài lại win nhưng tình trạng vẫn vậy, cho hỏi có cách nào khắc phục không?
Mà cũng không hiểu sao win mình cài xong tất cả dữ liệu (ổ C) vẫn nguyên vẹn (tất nhiên k hề có ghost ghiếc gì hết, vì mình mù tịt mấy việc đó, chỉ là lần đầu cài lại win, thấy mọi người bảo fải cài lại tất cả chương trình, nhưng thậm chí khi cài xong màn hình sau restart vẫn còn đúng cái wall trc khi cài không hiểu thế là thế nào, à làm sao khắc phục cái Genuine kia khi cài lại win không tác dụng?

Help me!!!!!!!!!!!!!!!