KC bắt đầu nghỉ quốc khánh từ hum nay đến CN
CN 5/9 clb đi tập bt
giờ tập 6h-8h
a Sơn ( lớn) đã ghé qua và hứa hẹn các đồng chí t4 1 chầu nước mía
Chúc a e ăn chơi mấy ngày này vui vẻ