Trích Nguyên văn bởi RedwinD Xem bài viết
Anh đã bảo là kém mấy chục cm cũng được thi như thường mà
haizzzzzzzzzz ............... tiếc quá đi