Contra 4Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Thể loại : Hành Động

Dung lượng : 15,65mb

Mã ROM : 1662

Linkdown : Contra 4

(Nguồn vnsharing.net)