mọi ng cho em hỏi bài thi cuối kì của trường mình có đc làm tròn ko nhỉ? nếu làm tròn thì từ o,5 hay 0,6. hjc hjc mong mọi ng chỉ giáo