truyện hay mà ....nghỉ ôn thi rồi...nhưng mai mình sẽ lượn đi mua....mong mai sẽ có ở mấy chỗ mềnh tìm...đừng phải lên tận IP thì khổ...nhưng đc cái lên chỗ đấy mua truyện đc cả chữ kí của Phong-Dương