Manga : Long phi bất bại
Tác giả: Liễu Kỷ Vân
Thể loại : Kiếm hiệp
Tình trạng: Complete

Truyện viết về anh chàng Long Phi, một người săn tiền thưởng nhưng có một nhân thân bí ẩn. Võ nghệ cao cường, sát cánh cùng anh là chú ngựa Phi Long chỉ ăn thịt không ăn cỏ , uống rượu không uống nước. Nhiều tình tiết rất hài hước.
Long phi bất bại tập 01

Long phi bất bại tập 02

Long phi bất bại tập 03

Long phi bất bại tập 04

Long phi bất bại tập 05

Long phi bất bại tập 06

Long phi bất bại tập 07

Long phi bất bại tập 08

Long phi bất bại tập 09

Long phi bất bại tập 10

Long phi bất bại tập 11

Long phi bất bại tập 12

Long phi bất bại tập 13

Long phi bất bại tập 14

Long phi bất bại tập 15

Long phi bất bại tập 16

Long phi bất bại tập 17

Long phi bất bại tập 18

Long phi bất bại tập 19

Long phi bất bại tập 20

Long phi bất bại tập 21

Long phi bất bại tập 22

Long phi bất bại tập 23

Long phi bất bại tập 24

Long phi bất bại tập 25

Long phi bất bại tập 26

Long phi bất bại tập 27

Long phi bất bại tập 28

Long phi bất bại tập 29