Có bạn nào biết bao h bắt đầu cho đăng kí học của nhóm 1 học kỳ 1 không ? Tình hình là nghỉ hè mải chơi chả update tin tức gì cả, ai biết giúp mình nhé