Các bạn cho mình hỏi. Kì 1 đợt 1 thì trung 2 học từ bài 15 đến 26 thôi hay học đến bài 30. Với cả đề thi trung 2 có gì thay đổi k hay vẫn chỉ có viết và nói. Bạn nào biết đề tài nói là gì k?