Chủ đề của buổi sinh hoạt lần này tức thứ 6 ngày 07/10/2011 là về cuộc sống gia đình. Mong các bạn đến tham gia đầy đủ.