Mình chuẩn bị thi lại toán logic và kinh tế đại cương mà h vẫn đag lơ mơ lắm có bạn nào tự tin về 2 môn này thì gia sư cho mình với (