Không biết có bác nào post clip này lên chưa, nên e cứ post... Cười đau cả ruột