cho mình hỏi mấy cái đề thi khoa toán tin đâu rồi nhỉ ..tìm mãi mà không thấy