Hồi xưa mình để cái chữ kí to gấp 10 lần cái chữ kí này,BQT diễn đàn xin xỏ mãi mình mới chuyển xuống bé thế này đấy .