Đỗ Vũ Huy

Ca khúc thể hiện : Vì sao trong anh


[IME]ZUXV2THmP2/aus=false[/IME]

Để bình chọn cho thí sinh này các bạn bấm vào đây