n24 chơi ko phân biệt chủng tộc,màu da, giàu nghèo thick thì ông cứ đk cn này nhé đi ăn đêm cả đi hát karaoke:k4584756: