nếu PC nhà bạn có sẵn đĩa driver ở đó thì ok
còn ko có thì là vấn đề to lớn đấy